Blog

Het mooiste moment tijdens de “Jaarplan in 1 dag” workshop

Inmiddels hebben we alweer twee supergave workshops vol energie achter de rug, en de eerste twee klanten hebben hun jaarplan voor 2020 alweer klaar! Zowel Het Waare Huis als Dopharma B.V. zijn klaar voor de start, om 2020 tot een effectief jaar te maken, waarin alleen die dingen gedaan worden, die bijdragen aan de lange termijn en jaardoelen.

Wat ik het gaafste vind tijdens de workshops? Dat mensen hun eigen projecten door durven strepen, omdat ze zien dat het project niet bijdraagt aan de lange termijn- en jaardoelen, of omdat het project niet past in de beschikbare tijd, of misschien wel omdat het project geen project is, maar gewoon een belletje om de activiteit gereed te krijgen…

En daar wordt een jaarplan beter van! Na het opleveren van het jaarplan kan u gelijk aan de slag met het opvolgen van resultaten, om ervoor te zorgen dat u komend jaar zeker uw doelen gaat bereiken!

Meer weten of een persoonlijk voorstel? Laat een berichtje achter op de site, of stuur een e-mail naar info@ivalueimprovement.com!

Kan continu verbeteren werkdruk verslaan?

In de huidige bloeiende economie zijn twee trends, die afgelopen half jaar in een onderzoek van Mirjam Bouten – de Wachter voor de Avans Hogeschool aan elkaar gekoppeld zijn:

 Werkdruk: in Nederland groeit het percentage ziekteverzuim door psychische aandoeningen, zoals burn-out en overspanning (RIVM).

 Continu verbeteren: uit onderzoek van KPMG blijkt dat steeds meer bedrijven lean of een afgeleide hiervan gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze de toegevoegde waarde voor hun klanten maximaliseren en hun verliezen minimaliseren, om zo succesvol te zijn in een concurrerende markt.

 Doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of er een relatie is tussen implementatie van verschillende continu verbeter-tools en werkdruk.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is gedaan middels een vragenlijst, waarbij de perceptie van mensen gemeten wordt. In de vragenlijst waar de werkstress, burn-out en bore out verschijnselen worden gevraagd, is specifiek gevraagd naar de beleving over afgelopen half jaar, om te voorkomen dat de lijst wordt ingevuld met het gevoel van de dag zelf. De vragenlijst is waar mogelijk gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten.

Hypotheses

De volgende hypotheses zijn getest in het onderzoek:

1.   De mate van werkdruk wordt positief beïnvloed door de basis op orde te hebben

2.   Resultaat gericht werken beïnvloedt de mate van werkdruk positief of negatief

3.   Het risico op werkdruk is hoger zowel bij een te laag als een te hoog toegevoegde waarde percentage

4.   De mate van werkdruk wordt positief beïnvloed door respect voor de mens

Belangrijkste voorlopige resultaten

In het onderzoek tot nu toe zijn er correlaties gevonden tussen de volgende continu-verbeter tools en werkdruk, in volgorde van sterke naar minder sterke correlatie:

  1. Opleiden en begeleiden heeft een positieve correlatie met werkdruk
  2. Duidelijke visuele en haalbare doelen hebben een positieve correlatie met werkdruk
  3. Het goed verdelen van werk heeft een positieve correlatie met werkdruk
  4. Meedenken en zelfsturing heeft een positieve correlatie met werkdruk
  5. Gestructureerd verbeteren en bronoorzaak analyses hebben een positieve correlatie met werkdruk

Niet aantoonbaar zijn (of met een niet significante correlatie, geordend van grootste correlatie naar kleinste correlatie):

  1. De correlatie tussen overlegfrequentie en werkdruk is niet aantoonbaar
  2. De correlatie tussen geordende werkplek en werkdruk is niet aantoonbaar
  3. De correlatie tussen werken volgens standaard en werkdruk is niet aantoonbaar
  4. De correlatie tussen het toegevoegde waarde percentage en werkdruk is niet aantoonbaar, in dit specifieke geval door onbetrouwbare meetresultaten

Vervolg onderzoek of meer weten?

Het onderzoek loopt nog door, om definitieve conclusies te kunnen trekken. Ook wordt er gekeken naar een vervolg onderzoek, waarin mogelijk branches met elkaar worden vergeleken.

Het taxatieproces binnen Gloudemans succesvol geoptimaliseerd


Afgelopen jaar heeft een team binnen Gloudemans, begeleid door iValue Improvement, gewerkt aan het verbeteren van het taxatieproces.  Aanleiding hiervan was het proces zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de regelgeving en praktijkhandleidingen van het NRVT, maar ook zeker om de groeiende vraag aan te kunnen met de huidige personele bezetting. Uiteindelijk moesten deze veranderingen bijdragen aan de doelstelling van Gloudemans om een hoge kwaliteit te leveren die voldoet aan de wensen van de klanten van Gloudemans.


Door eerst goed naar de huidige situatie te kijken, kwam al snel inzicht in de verbeterpunten en gebaande paden die vaak gelopen werden om aan de vraag te kunnen voldoen. Op een gestructureerde wijze is het nieuwe, gestandaardiseerde proces neergezet. Alle medewerkers zijn getraind in de standaard en de verschillende onderdelen van het taxatieproces. De nieuwe manier van werken is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en systemen zijn aangepast om deze kwalitatief hoogstaande manier van werken te ondersteunen. Om de kwaliteit te borgen is op het secretariaat een controle in het leven geroepen, waarmee de kwaliteit van uitvoering gecontroleerd kan worden. Dit ondersteunt het aanspreken van elkaar en ook het kiezen van aandachtspunten voor verdere optimalisatie.


Het optimaliseren van het taxatieproces heeft veel opgeleverd, zowel intern als extern. Intern is de medewerkerstevredenheid flink gestegen door het verduidelijken van het proces en de onderlinge samenwerking. Ook optimalisatie van het ondersteunende systeem heeft hieraan flink bijgedragen. 
Buiten Gloudemans heeft ook de klant profijt van de optimalisatie: de doorlooptijd van een taxatie is gemiddeld met 30% verbeterd, het rapport is eenduidig en professioneel en er is een volledige borging van NRVT eisen. 

Begonnen!

Mijn eerste week als ondernemer: van zelfdiscipline vinden naar een geweldige vrijheid om vol energie te ondernemen! De week begon met ondernemersplannen maken met vriendin Marianne Van Munster, tijdens een heerlijke wandeling. En vervolgens wennen het leven zonder ingeplande vergaderingen en gezellige collega’s bij de koffieautomaat (ik mis jullie wel een beetje hoor!)… Al snel ben ik mijn eigen agenda gaan plannen en dinsdag 15 uur ’s middags helemaal trots dat ik alles al af had wat ik gepland had en nog tijd over! De volgende dag een afspraak om een Jaarplan in 1 dag workshop te doen. En grote verassing: ik liep een oude kennis tegen het lijf, die ook net als zelfstandig ondernemer aan de slag is. Na een kop koffie besloten dat wij samen onze beide bedrijven sterker kunnen maken! Het wordt leuk samen David Savage! De donderdag was al snel volgepland: sparren met collega ondernemers en potentiele klanten helpen om een continu verbeterprogramma op te zetten dat ook resultaat oplevert… gevolgd door een leuk seminar over Process Mining, waar ik ook nog een oud-collega tegen het lijf liep. En vandaag? Sparren met vriendin Liliane Omari-Németh en zien dat wij samen geweldige dingen kunnen bereiken! Het was een heerlijke week als zelfstandig ondernemer! Dit smaakt naar meer!loesje-ivalue

Superb projects in July

July is the month of celebrating results! Really nice to close of this month: a project within DAF, where we proved the value of process-mining. It is a real value to be on board as lean expert in a process-mining process. And of course super to do this within the automotive industry, where all lean literature is based on! Thanks Bright Cape for this opportunity!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6429616062366511104

 

Alweer klaar voor komend jaar?

Weet u al wat u komend jaar succesvol af moet ronden om uw doelstellingen te realiseren? Of bent u misschien nog druk met het vastleggen en bijstellen van de doelen van 2018? Of misschien het oplossen van de problemen van 2017?

Vanaf September starten we weer met de workshops “Jaarplan in 1 dag!” en ” Visie in 1 dag!”. Deze leuke team workshops zorgen er niet alleen voor dat u met uw team een gemeenschappelijk doel krijgt om samen aan te werken, maar deze workshop triggert ook om afscheid te nemen van activiteiten die geen waarde toevoegen. Durft u de confrontatie aan? Na deze leuke teamdag heeft u in ieder geval duidelijk wat uw 2019 doelstellingen zijn, hoe deze aansluiten op de visie van uw bedrijf en wat de projecten zijn die er in 2019 voor gaan zorgen dat uw doel een verwachting wordt in plaats van hoop!

Jaarplan in 1 dag visual.001

Een grote stap…

Spannend was het wel… maar ondernemen is proberen, durven en doen. Per 1 september heb ik mijn vaste vertrouwde baan bij FrieslandCampina opgezegd, om me volledig te kunnen focussen op iValue Improvement, en om er een groot succes van te maken! Ondanks dat ik het altijd goed heb gehad bij FrieslandCampina, en daar super gave dingen heb gedaan, voelt het toch fijn om de stap genomen te hebben: ik ben ondernemer!

De visie…

Leuk om te zien hoe iValue Improvement langzaam maar zeker meer vorm krijgt. Tijdens het testen van de “Jaarplan in een dag!” workshop met goede vriendin Marianne van Munster hebben we gebrainstormd en geschaafd aan de visie van iValue. Waar ik echt warm van wordt: jonge mensen begeleiden tot ervaren black belt. Dus gelijk actie ondernomen om dit verder vorm te geven…. Ik weet zeker dat iValue een heel gaaf bedrijf wordt: voor jonge mensen om te leren, en voor bedrijven om gelijk waarde te krijgen doordat achter elke jonge adviseur een ervaren black belt staat…